Błotnica

Błotnica (niem. Plottnitz) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Złoty Stok. Najmniej zaludniona wieś gminy.Wieś tworzą dwa osiedla: Błotnica i kolonia Błotnica. W Błotnicy zachowało się kilka starych budynków, jednak żaden z nich nie jest wpisany do rejestru zabytków. Do czasów dzisiejszych istnieją też resztki średniowiecznego grodziska, w którym rośnie 11 dębów - pomniki przyrody. W Błotnicy i w kolonii Błotnicy w centrum są XIX-wieczne kapliczki.
Błotnica leży na Pogórzu Paczkowskim u stóp Gór Złotych nad niewielkim strumieniem o nazwie Pusta (prawy dopływ Nysy Kłodzkiej). W odległości 1 km na północny wschód od wsi znajdują się dwa zbiorniki retencyjne na Nysie Kłodzkiej: zbiornik Topola oraz zbiornik Kozielno, które tworzą Jezioro Paczkowskie.