REGULAMIN CAMPINGU NAD STAWAMI

 

Szanowni Użytkownicy Campingu,
Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego pobytu wszystkich Państwa korzystających z Campingu. Przebywanie na terenie Campingu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących na nim zasad.

 

 1. Miejsce ustawienia przyczepy campingowej lub namiotu i  pojazdu, a także przyłącza energii elektrycznej  określa pracownik Campingu.

 2. Całodobowo na terenie Campingu mogą przebywać wyłącznie osoby które opłaciły koszty pobytu. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Campingu do godz. 22:00, po uprzednim zgłoszeniu ich pobytu.

 3. Na terenie Campingu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 – 6:00.

 4. Na terenie Campingu należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów.

  W szczególności zabrania się:

  - korzystania z własnych urządzeń elektrycznych, nie znajdujących się na wyposażeniu domków letniskowych,
  - rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi (zakaz palenia ognisk w grillu),
  - palenia papierosów w domkach letniskowych,

  - zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom,

  - kąpieli w stawach

  - wyrzucania do toalet: chusteczek do demakijażu, podpasek, tamponów, patyczków kosmetycznych, oraz podobnych rzeczy nie rozpuszczających się w wodzie.

 

 

 

UWAGA! Osoby używające grilli  i palące ogniska ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

 

 

 

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za samochody, przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste przechowywane na terenie Campingu przez użytkowników i gości.  Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem przyczepy, domku lub namiotu oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów.

 2. Osoby  przebywające na terenie Campingu ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody. Sprawca powstałej szkody  zostanie obciążony kosztami jej naprawy.

 3. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Campingu prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi.

 4. Dzieci przebywające na terenie Campingu powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego nadzoru nad dziećmi

 5. Na terenie Ośrodka obowiązują ogólnie przyjęte dla miejsc publicznych normy i zasady współżycia społecznego.

 6. Na terenie Ośrodka mogą przebywać zwierzęta domowe, których właściciele są zobowiązani do:
  - sprzątania odchodów pozostawianych przez zwierzę w przypadku zanieczyszczenia terenu Campingu, sprawowania pełnej kontroli nad zwierzęciem w czasie pobytu na terenie Ośrodka w taki sposób, by nie zagrażało ono otoczeniu.(kaganiec, smycz)

 7. Osoby nie stosujące się do  postanowień niniejszego Regulaminu, zmuszone będą do opuszczenia terenu Ośrodka bez zwrotu poniesionych kosztów.